ANUNȚ SUSȚINERE TEZE DE DOCTORAT
 
CV MEMBRII COMISIE DOCTORAT
 
REZUMAT TEZA DOCTORAT (Summary)