INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PĀRVAN"

     
               
 
 
admitere doctorat 2020
 
Bibliografie doctorat 2019
 
Bibliografie doctorat 2018 Taxa de eliberare a diplomei de doctor se plăteşte exclusiv on-line/virament
Beneficiar: Academia Romānă
CIF 4192472
Cont: IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX
Deschis la: Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publica a Municipiului București (ATCPMB)
Explicații plată: c/v taxă eliberare diplomă doctor
 
Documente dosar doctorat
 
Regulamente si alte documente