INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

 
 
 
 
 
Georgescu Cristina-Mariana
restaurator
Compartimentul Desen-Restaurare-Fotografie
 

    Formare profesională:
1996-2001: Universitatea de Arte din București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, specializare in cadrul secției Conservarea și Restaurarea Operei de Artă, profesor Dan Mohanu.
2000-2001: Lucrare de licență: Probleme de conservare și restaurare ale picturilor murale pe suport de tip occidental- studiu de caz: Biserica din Deal și Casa cu Cerb, Sighișoara, cu următoarele obiective:
              Studiu tehnologic:Tehnologia picturii murale de tip occidental, cu aplicație practică și detaliere tehnologică pe panouri.
              Studiu metodologic: Consolidanți utilizați în conservarea picturilor murale de tip occidental, consolidanți fără masă, cu aplicație practică pe scena martiriului Sfântului Erasmus, din Biserica din Deal.
              Studiu de etiopatogenie- Etiopatogenia operei de artă- studiu de caz: pictura murală a camerei cu pictură din Casa cu Cerb, cu aplicație practică.
 

     Stagii de documentare:
2002 (iunie- iulie)- Curs de pregătire pentru atestare ca restaurator în ceramică, în cadrul Centrului pentru formare, educație permanentă și management în domeniul culturii, din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.
2002 (septembrie)- Curs internațional de perfecționare în domeniul restaurării obiectelor de ceramică și metal organizat de către Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor, din cadrul Complexului Național Muzeal “Astra”- Sibiu.
2003 (mai)- Curs de pregătire pentru atestare ca restaurator în ceramică, în cadrul Centrului pentru formare, educație permanentă și management în domeniul culturii, din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.

    Participare la săpături arheologice:
1994- Popești- Argeș (epocă La Tène și Hallstat); restaurare material arheologic ceramic; conducător Prof. Dr. Alexandru Vulpe
1996- Biserica Mănăstirii Humor- Suceava (restaurare pictură epocă medievală) ; conducător Prof. Dan Mohanu
1996- Ateneul Român- București (epocă modernă; restaurare pictură Costin Petrescu); coordonator Lector Silviu Petrescu.
2000- Biserica Stavropoleos- București (restaurare pictura medievală); coordonator Prof. Dan Mohanu
1997- 2001- Biserica din Deal și Casa cu Cerb, Sighișoara- jud, Mureș; participare ca technician restaurator la campaniile de restaurare a picturilor murale din obiectivele vizate în cadrul proiectului de restaurare româno- german, Restauro- Messerschmith; coordonatori Prof. Dan Mohanu și Dr. Christoph Machat.
2001-2002- Biserica greacă- București; participare ca technician resaurator la restaurerea picturilor murale în ulei și a elementelor în stuco-marmură, din acest obiectiv; coordonator Lector Silviu Petrescu.
2001 (iunie)- Măgura – jud. Buzău; coordonator și realizator al proiectului de arheologie experimentală în atelierul de ceramică, din cadrul taberei internaționale Kangourou 2001, organizat de Societatea Arheologică Română, Fundația pentru Integrare Europeană Sigma și Ministerul Educației și Cercetării; președinți Andrè Delediq și Boris Singer.
2002 (iulie) - Măgura – jud. Buzău; coordonator și realizator al proiectului de arheologie experimentală în atelierul de ceramică, din cadrul taberei internaționale Kangourou 2002, organizat de Societatea Arheologică Română, Fundația pentru Integrare Europeană Sigma și Ministerul Educației și Cercetării; președinți Andrè Delediq și Boris Singer.
2004- Nufăru, jud. Tulcea (epocă bizantină); autor, coordonator și realizator al proiectului de prelevare a unor structuri arhitectonice descoperite în situl arheologic Nufaru. Conducător șantier Dr. Oana Damian.
2004-2005- membru în colectivul Proiectului româno-german de cercetare arheologică Pietrele; organizarea și funcționarea laboratorului de conservare și restaurare a materialelor arheologice provenite din punctul arheologic Măgura Gorgana (Pietrele, com. Băneasa, jud. Giurgiu) Coordonatori: Prof. Dr. Alexandru Vulpe și Prof. Dr. Svend Hansen.
2005- Prelevare vatră decorată Cpl. 27, Cârlomănești, jud. Buzău
2006 (iulie)- Intervenție de conservare- restaurare si expunere în cadru muzeal (Muzeul Județean Buzău), a vetrei decorate Cpl. 27, Buzău, jud. Buzău
2006(27 iulie- 7 septembrie)- membru în colectivul Proiectului româno-german de cercetare arheologică Pietrele; organizarea și funcționarea laboratorului de conservare și restaurare a materialelor arheologice provenite din punctul arheologic Măgura Gorgana (Pietrele, com. Băneasa, jud. Giurgiu) Coordonatori: Prof. Dr. Alexandru Vulpe și Prof. Dr. Svend Hansen.

    Teme de cercetare:
    restaurare-conservare materiale arheologice, pictură murală

   
 Lucrări publicate:
Essai de reconstruction d’un bouclier (Istros, VIe- Ve s. av. J.-C.), DACIA XLVI-XLVII, 2002-2003, p. 5-53.
     Desene publicate
2001-2002- desene ale obiectelor arheologice din ceramică și desene refăcute din publicațiile mai vechi și planșe pentru Teleaga Emilian, Zirra Vlad, volumul Die Nekropole des 6-1 Jhs-v.Chr von Istria bent bei Histria, în Archäologische Unterschungen zur Bevolkerung in des Westlichen Schwartzmeerregion, Leidor, 2003.
2004- desenele și planșele care ilustrează articolul Piepteni din corn și os din sec. IV a Chr- I p. Chr de la Dunărea de jos, p. 53- 83, în SCIVA 2001- 2002, al autoarei Anca Ganciu
2005- desen pentru articolul Eine tönerne Rassel in Schildkrötengestalt aus Măgura Gorgana bei Petrele, jud. Giurgiu, în In honorem Silvia Marinescu- Bâlcu 70 de ani, Călărași
     Expoziții
2003- expoziție de grup Patimile și învierea Domnului în creația populară contemporană; Răsignirea; sala ArCub, București.
2005- Curator expoziție Silvia Trăistaru 2005


Adresa de contact: e-mail: iriskant@yahoo.fr