Anunț program POSDRU         Rezultate evaluare prima faza de selectie   
     
Regulament general pentru selecția postdoctoranzilor (aprilie - mai 2014)            Evaluare_proiecte_post_doctoranzi_faza_1
     
Set de criterii specifice          Rezultate finale selectie post-doctoranzi  
     
Calendarul concursului    
     
Tematica concursului    
     
Template dosar concurs    
     
Model CV